Voices of Australia

Voices of Australia ਕੀ ਹੈ?

Voices of Australia ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਮੀ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ)।

Voices of Australia ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ!

ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Voices of Australia, Scanlon Foundation Research Institute ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। (www.scanloninstitute.org.au)

2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ Monash University ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰਣ (Mapping Social Cohesion) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Voices of Australia ਨੂੰ Social Research Centre ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (www.srcentre.com.au), ਜੋ ਕਿ Australian National University ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Voices of Australia ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਰਵਾਇਤੀ ਖੋਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

Voices of Australia ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੰਖੇਪ ਦਾਖਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਚੁਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ?

ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਬੱਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: www.srcentre.com.au/myvoiceinaus

ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Voices of Australia ਸਿਰਫ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ!

ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣਗੇ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ Voices of Australia ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਹੈ।

Voices of Australia ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
  • 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ
  • ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ Voices of Australia ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ Voices of Australia ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Social Research Centre ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ 'ਮੇਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?)।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ Social Research Centre ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡੈਟੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੇ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਐਕਟ 1988 (Cth), ਪਰਦੇਦਾਰੀ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ) ਕੋਡ 2014 ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Voices of Australia ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ, ਕੇਵਲ Social Research Centre ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Scanlon Foundation Research Institute ਅਤੇ Monash University ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੈਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ Voices of Australia ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ Social Research Centre ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Social Research Centre ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੀ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕ ਹੈ?

ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ Monash University Human Research Ethics Committee (ID: 13467) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ,ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੋਜ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਟੀਮ
ਮੋਨਾਸ਼ ਰੀਸਰਚ ਆਫਿਸ
ਬਿਲਡਿੰਗ 3E, ਕਮਰਾ 111
Monash University
ਕਲੇਅਟਨ VIC 3800

ਫ਼ੋਨ: 03 9905 2052
ਈਮੇਲ: muhrec@monash.edu

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਇਹ ਖੋਜ Scanlon Foundation Research Institute ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਥੀਆ ਹੈਨਕਾਕਸ, Monash University ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰਿਊ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ Social Research Centre ਦੀ ਡਾ. ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਐਨਾ ਲੈਥਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1800 023 040 ਉੱਤੇ ਜਾਂ voices@srcentre.com.au ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ Social Research Centre ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਬਿਓਂਡ ਬਲਿਊ (24/7): 1300 22 4636

ਲਾਈਫਲਾਈਨ (24/7): 13 11 14