Voices of Australia

Voices of Australia là gì?

Voices of Australia là một nghiên cứu quốc gia đang thực hiện về các vấn đề xã hội quan trọng. Mục đích của nghiên cứu là nâng cao hiểu biết của chúng tôi về các ý kiến đa dạng của người Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai (nghĩa là những người Úc sinh ra ở nước ngoài hoặc có một hoặc hai cha mẹ sinh ra ở nước ngoài).

Các thành viên của Voices of Australia sẽ được mời tham gia các cuộc khảo sát ngắn được trả tiền mỗi khoảng ba tháng về các vấn đề xã hội quan trọng.

Đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị đại diện cho những người Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai và đóng góp ý kiến!

Cơ quan nào đang thực hiện nghiên cứu?

Voices of Australia là sáng kiến của Scanlon Foundation Research Institute, một tổ chức độc lập chuyên về hòa nhập xã hội (www.scanloninstitute.org.au).

Kể từ năm 2007, họ đã thực hiện việc lập Bản đồ Khảo sát gắn kết xã hội với sự hợp tác của Monash University. Nghiên cứu có ảnh hưởng này đã được xuất bản và quý vị có thể xem Báo cáo năm 2020 trên trang mạng của tổ chức này như một ví dụ về công việc của họ.

Voices of Australia đang được điều hành bởi Social Research Centre (www.srcentre.com.au), một phần của Australian National University.

Tại sao Voices of Australia quan trọng?

Nghiên cứu truyền thống không phải lúc nào cũng mang tính hòa nhập như chúng ta mong muốn. Nghiên cứu này nhằm đưa ra ý kiến của những người dân Úc không được đại diện tốt trong các cuộc khảo sát.

Kết quả từ Voices of Australia sẽ được công bố trong các báo cáo nhằm mục đích cho chúng ta biết nhiều hơn về xã hội Úc và tác động đến các nhà hoạch định chính sách và chính sách quan trọng ở Úc.

Nghiên cứu bao gồm những gì?

Bước đầu tiên là hoàn thành cuộc khảo sát đăng ký ngắn để chúng tôi biết thêm một chút về quý vị và chúng tôi có thể giữ liên lạc. Cuộc khảo sát cũng sẽ hỏi về các vấn đề xã hội hiện tại có liên quan đến cuộc sống của quý vị.

Đối với hầu hết các câu hỏi, quý vị sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời của mình từ danh sách các lựa chọn sẽ được hiển thị cho quý vị. Đôi khi, quý vị có thể được yêu cầu nhập một câu trả lời ngắn. Khi quý vị đã là thành viên, chúng tôi sẽ lưu các trả lời của quý vị cho một số ít câu hỏi về tiểu sử, do đó chúng tôi không cần hỏi những câu hỏi này trong mọi cuộc khảo sát.

Sau đó, quý vị sẽ được mời tham gia vào hai cuộc khảo sát ngắn nữa vào năm 2021, cách nhau khoảng ba tháng. Cũng có thể có những cơ hội khác để tham gia các cuộc khảo sát tương tự trong tương lai.

Làm thế nào để tham gia Voices of Australia?

Để tham gia, chỉ cần hoàn thành bản khảo sát trực tuyến 15 phút có sẵn tại: www.srcentre.com.au/myvoiceinaus

Tại sao tôi nên tham gia?

Voices of Australia là một nghiên cứu quốc gia đang thực hiện về các vấn đề xã hội quan trọng. Mục đích của nghiên cứu là nâng cao hiểu biết của chúng tôi về các ý kiến đa dạng của người Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai (nghĩa là những người Úc sinh ra ở nước ngoài hoặc có một hoặc hai cha mẹ sinh ra ở nước ngoài).

Càng nhiều người tham gia, kết quả càng tốt sẽ phản ánh quan điểm và ý kiến đa dạng của mọi người dân Úc.

Đổi lại, chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả với quý vị để cho thấy Voices of Australia được sử dụng như thế nào và tại sao ý kiến của quý vị lại quan trọng như vậy.

Ai nên tham gia Voices of Australia?

  • Cư dân Úc (bao gồm công dân Úc và công dân các nước khác có thị thực không phải là thị thực du lịch)
  • 18 tuổi trở lên
  • Một người Úc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai. Cho mục đích của nghiên cứu này, điều này bao gồm một người, hoặc con của một người, sinh ra ở một quốc gia không phải là Úc, Canada, New Zealand, Nam Phi, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ hoặc Châu Âu.

Tôi có phải tham gia Voices of Australia không?

Không. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện. Quý vị không cần phải cung cấp lý do nếu quý vị không muốn tham gia. Quý vị cũng có thể không tham gia Voices of Australia bất kỳ lúc nào.

Nếu quý vị chọn tham gia, quý vị không cần phải hoàn thành mọi cuộc khảo sát. Quý vị cũng có thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khi thực hiện khảo sát và quý vị có thể dừng bất cứ khi nào.

Nếu quý vị báo cho chúng tôi rằng quý vị muốn rút khỏi nghiên cứu, các câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ bị xóa khỏi tệp dữ liệu.

Có rủi ro nào không?

Chúng tôi không mong việc tham gia vào nghiên cứu này sẽ khiến quí vị gặp bất kỳ nguy cơ hoặc nguy hiểm nào.

Một số câu hỏi yêu cầu thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm về bản thân hoặc hộ gia đình của quý vị, nhưng quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không gây hậu quả tiêu cực.

Social Research Centre được dành để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và có một loạt các hệ thống để bảo vệ quý vị khỏi mọi rủi ro có thể xảy ra (xem bên dưới để biết ‘Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ như thế nào?).

Các câu trả lời của tôi có được bảo mật không?

Có, câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.

Social Research Centre sẽ lưu giữ các câu trả lời của quý vị an toàn. Thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn như bất kỳ chi tiết nào được sử dụng để liên hệ với quý vị) sẽ không được liên kết với các câu trả lời của quý vị, vì vậy không thể nhận ra được quý vị theo bất kỳ cách nào thông qua các câu trả lời của mình.

Các nhà nghiên cứu sẽ nhận được một tệp dữ liệu bao gồm các câu trả lời bao gồm số và văn bản từ tất cả những người tham gia. Bất kỳ ấn phẩm nào liên quan đến nghiên cứu này sẽ báo cáo dựa trên dữ liệu phối hợp, vì vậy không có câu trả lời riêng lẻ nào được trình bày.

Dữ liệu không được xác định danh tính sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian ít nhất là năm năm kể từ ngày công bố bất kỳ xuất bản nào thực hiện từ nghiên cứu.

Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ như thế nào?

Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ bởi luật pháp Úc. Nghiên cứu được thực hiện theo đúng Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth), Bộ luật Quyền riêng tư (Nghiên cứu Thị trường và Xã hội) 2014Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc.

Là cơ quan quản lý của Voices of Australia, chỉ có Social Research Centre có quyền truy cập vào chi tiết liên hệ của quý vị. Chúng được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu khảo sát và được hủy bỏ an toàn khi không còn cần thiết. Bất kỳ thông tin nào khác có thể giúp nhận dạng sẽ bị xóa khỏi dữ liệu trước khi nó được gửi đến Scanlon Foundation Research Institute và Monash University.

Nếu một công ty khác được chỉ định để quản lý Voices of Australia khi quý vị là thành viên, thông tin của quý vị sẽ được chuyển một cách an toàn đến người quản lý nhóm mới và bị xóa khỏi hệ thống của Social Research Centre. Quý vị sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trước khi điều này xảy ra.

Chính sách quyền riêng tư của Social Research Centre có sẵn (chỉ có tiếng Anh) ở đây.

Nghiên cứu có mang tính đạo đức không?

Các khía cạnh đạo đức của nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi Monash University Human Research Ethics Committee (ID: 13467). Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm đạo đức hoặc khiếu nại nào về cách thức nghiên cứu này được tiến hành, vui lòng liên hệ:

Human Ethics Team
Monash Research Office
Building 3E, Room 111
Monash University
Clayton VIC 3800

Phone: 03 9905 2052
Email: muhrec@monash.edu

Thông tin thêm và chi tiết liên hệ

Nghiên cứu đang được tiến hành bởi Anthea Hancocks, Giám đốc điều hành của Scanlon Foundation Research Institute, Giáo sư danh dự Andrew Markus của Monash University, Tiến sĩ Benjamin Phillips và Anna Lethborg của Social Research Centre. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về nghiên cứu, vui lòng liên hệ với Social Research Centre theo số 1800 023 040 hoặc theo email voices@srcentre.com.au.

Nếu quý vị muốn nói về bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong nghiên cứu này hoặc tìm kiếm lời khuyên hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với một trong các dịch vụ sau:

Beyond Blue (24/7): 1300 22 4636

Lifeline (24/7): 13 11 14