Voices of Australia

Voices of Australia là gì?

Voices of Australia là một nghiên cứu quốc gia đang thực hiện về các vấn đề xã hội quan trọng. Nghiên cứu được thiết kế chỉ dành cho các thành viên, cho phép quý vị tham gia vào các cuộc khảo sát hàng quý để đại diện cho những người Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai và đóng góp ý kiến.

Mục đích của nghiên cứu là nâng cao hiểu biết của chúng tôi về các ý kiến đa dạng của người Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai (nghĩa là những người Úc sinh ra ở nước ngoài hoặc có một hoặc hai cha mẹ sinh ra ở nước ngoài).

Cơ quan nào đang thực hiện nghiên cứu?

Voices of Australia là sáng kiến của Scanlon Foundation Research Institute, một tổ chức độc lập chuyên về hòa nhập xã hội (www.scanloninstitute.org.au).

Kể từ năm 2007, họ đã thực hiện việc lập Bản đồ Khảo sát gắn kết xã hội với sự hợp tác của Monash University. Nghiên cứu có ảnh hưởng này đã được xuất bản và quý vị có thể xem Báo cáo năm 2020 trên trang mạng của tổ chức này như một ví dụ về công việc của họ.

Voices of Australia đang được điều hành bởi Social Research Centre (www.srcentre.com.au), một phần của Australian National University.

Tại sao Voices of Australia quan trọng?

Nghiên cứu truyền thống không phải lúc nào cũng mang tính hòa nhập như chúng ta mong muốn. Nghiên cứu này nhằm đưa ra ý kiến của những người dân Úc không được đại diện tốt trong các cuộc khảo sát.

Kết quả từ Voices of Australia sẽ được công bố trong các báo cáo nhằm mục đích cho chúng ta biết nhiều hơn về xã hội Úc và tác động đến các nhà hoạch định chính sách và chính sách quan trọng ở Úc.

Tôi cần phải làm gì?

Là thành viên của Voices of Australia, quý vị sẽ được mời tham gia các khảo sát của Voices of Australia khoảng ba tháng một lần. Mỗi khảo sát sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành và các câu hỏi sẽ bao gồm một loạt các vấn đề xã hội quan trọng.

Đối với hầu hết các câu hỏi, quý vị sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời của mình từ danh sách các lựa chọn sẽ được hiển thị cho quý vị. Đôi khi, quý vị có thể được yêu cầu nhập một câu trả lời ngắn. Khi quý vị đã là thành viên, chúng tôi sẽ lưu các trả lời của quý vị cho một số ít câu hỏi về tiểu sử, do đó chúng tôi không cần hỏi những câu hỏi này trong mọi cuộc khảo sát.

Tôi sẽ nhận được gì không nếu tôi tham gia?

Để cảm ơn vì đã tham gia, quý vị sẽ nhận được một phiếu quà tặng điện tử Coles nhỏ sau khi hoàn thành mỗi cuộc khảo sát.

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những kết quả chính từ nghiên cứu với quý vị để cho thấy cách Voices of Australia được sử dụng như thế nào và tại sao ý kiến của quý vị lại quan trọng như vậy.

Tôi có phải hoàn thành mọi cuộc khảo sát không?

Không. Tất cả các khảo sát Voices of Australia đều hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, để làm cho các khảo sát của chúng tôi chính xác nhất có thể, chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên của Voices of Australia hoàn thành mỗi cuộc khảo sát nếu họ có thể.

Bằng cách hoàn thành tất cả các khảo sát, quý vị đang giúp chúng tôi đảm bảo rằng kết quả khảo sát phản ánh quan điểm của dân số Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho các khảo sát ngắn gọn.

Mỗi khảo sát sẽ được mở trong hai tuần, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tìm được thời gian để tham gia trước ngày kết thúc. Nếu chúng tôi chưa nhận được bản khảo sát hoàn chỉnh từ quý vị trước ngày kết thúc khảo sát, chúng tôi thường sẽ gửi lời nhắc quý vị qua email hoặc tin nhắn.

Quý vị cũng có thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khi thực hiện khảo sát và quý vị có thể dừng bất cứ khi nào.

Tôi sẽ phải tham gia trong bao lâu?

Một khi tham gia, quý vị có thể tiếp tục ở trong nghiên cứu bao lâu tùy thích. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và quý vị có thể chọn không tham gia Voices of Australia bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, quý vị tham gia càng lâu, quý vị càng có nhiều cơ hội để chia sẻ quan điểm của mình và đại diện cho những người Úc thế hệ thứ nhất và thứ hai trong các nghiên cứu quan trọng.

Nếu quý vị biết mình sẽ không rảnh vào thời điểm của một khảo sát hoặc quý vị không muốn tham gia vào bất kỳ khảo sát nào, quý vị không phải rút khỏi nghiên cứu hoàn toàn. Quý vị có thể tiếp tục ở trong nghiên cứu và bắt đầu tham gia lại các khảo sát khi đã sẵn sàng.

Nếu quý vị chọn rút khỏi nghiên cứu, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gọi 1800 023 040 hay email voices@srcentre.com.au.

Làm cách nào để thay đổi thông tin liên hệ của tôi?

Quý vị có thể cập nhật chi tiết liên hệ của mình bất cứ lúc nào. Chỉ cần gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi.

Có rủi ro nào không?

Chúng tôi không mong việc tham gia vào nghiên cứu này sẽ khiến quí vị gặp bất kỳ nguy cơ hoặc nguy hiểm nào.

Một số câu hỏi yêu cầu thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm về bản thân hoặc hộ gia đình của quý vị, nhưng quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không gây hậu quả tiêu cực.

Social Research Centre được dành để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và có một loạt các hệ thống để bảo vệ quý vị khỏi mọi rủi ro có thể xảy ra (xem bên dưới để biết ‘Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ như thế nào?).

Các câu trả lời của tôi có được bảo mật không?

Có, câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.

Social Research Centre sẽ lưu giữ các câu trả lời của quý vị an toàn. Thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn như bất kỳ chi tiết nào được sử dụng để liên hệ với quý vị) sẽ không được liên kết với các câu trả lời của quý vị, vì vậy không thể nhận ra được quý vị theo bất kỳ cách nào thông qua các câu trả lời của mình.

Các nhà nghiên cứu sẽ nhận được một tệp dữ liệu bao gồm các câu trả lời bao gồm số và văn bản từ tất cả những người tham gia. Bất kỳ ấn phẩm nào liên quan đến nghiên cứu này sẽ báo cáo dựa trên dữ liệu phối hợp, vì vậy không có câu trả lời riêng lẻ nào được trình bày.

Dữ liệu không được xác định danh tính sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian ít nhất là năm năm kể từ ngày công bố bất kỳ xuất bản nào thực hiện từ nghiên cứu.

Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ như thế nào?

Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ bởi luật pháp Úc. Nghiên cứu được thực hiện theo đúng Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth), Bộ luật Quyền riêng tư (Nghiên cứu Thị trường và Xã hội) 2021 Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc.

Là cơ quan quản lý của Voices of Australia, chỉ có Social Research Centre có quyền truy cập chi tiết liên hệ của quý vị. Các thông tin cá nhân được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu khảo sát và được hủy bỏ an toàn khi không còn cần thiết. Bất kỳ thông tin nhận dạng tiềm năng nào khác đều bị xóa khỏi dữ liệu để đảm bảo rằng không ai khác ngoài các nhà nghiên cứu của Voices of Australia có thể truy cập được.

Nếu một công ty khác được chỉ định để quản lý Voices of Australia khi quý vị là thành viên, thông tin của quý vị sẽ được chuyển một cách an toàn đến người quản lý nhóm mới và bị xóa khỏi hệ thống của Social Research Centre. Quý vị sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trước khi điều này xảy ra.

Chính sách quyền riêng tư của Social Research Centre có sẵn (chỉ có tiếng Anh) ở đây.

Nghiên cứu có mang tính đạo đức không?

Các khía cạnh đạo đức của nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi Monash University Human Research Ethics Committee (ID: 13467). Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm đạo đức hoặc khiếu nại nào về cách thức nghiên cứu này được tiến hành, vui lòng liên hệ:

Human Ethics Team
Monash Research Office
Building 3E, Room 111
Monash University
Clayton VIC 3800

Phone: 03 9905 2052

Email: muhrec@monash.edu

Thông tin thêm và chi tiết liên hệ

Nghiên cứu đang được tiến hành bởi Anthea Hancocks, Giám đốc điều hành của Scanlon Foundation Research Institute, Giáo sư danh dự Andrew Markus của Monash University, Tiến sĩ Benjamin Phillips và Anna Lethborg của Social Research Centre.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu, hoặc muốn chọn không tham gia, vui lòng gửi email: voices@srcentre.com.au.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ:

Anna Lethborg
Giám đốc nghiên cứu
Social Research Centre

Nếu quý vị muốn nói về bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong nghiên cứu này hoặc tìm kiếm lời khuyên hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với một trong các dịch vụ sau: