Voices of Australia

Để bắt đầu khảo sát, vui lòng nhấp vào nút ‘Start’(Bắt đầu) và nhập mật khẩu của quý vị

Voices of Australia là gì?

Voices of Australia là một nghiên cứu quốc gia về các vấn đề xã hội quan trọng. Mục đích của nghiên cứu là nâng cao hiểu biết của chúng tôi về các ý kiến đa dạng của tất cả người dân Úc.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ quan điểm cá nhân và đóng góp ý kiến của quý vị.

Cơ quan nào đang thực hiện nghiên cứu?

Voices of Australia là sáng kiến của Scanlon Foundation Research Institute, một tổ chức độc lập chuyên về hòa nhập xã hội (www.scanloninstitute.org.au).

Kể từ năm 2007, họ đã thực hiện việc lập Bản đồ Khảo sát gắn kết xã hội với sự hợp tác của Monash University. Nghiên cứu có ảnh hưởng này đã được xuất bản và quý vị có thể xem Báo cáo năm 2020 trên trang mạng của tổ chức này như một ví dụ về công việc của họ.

Voices of Australia đang được điều hành bởi Social Research Centre (www.srcentre.com.au), một phần của Australian National University.

Tại sao Voices of Australia quan trọng?

Nghiên cứu truyền thống không phải lúc nào cũng mang tính hòa nhập như chúng ta mong muốn. Nghiên cứu này nhằm đưa ra ý kiến của những người dân Úc không được đại diện tốt trong các cuộc khảo sát.

Kết quả từ Voices of Australia sẽ được công bố trong các báo cáo nhằm mục đích cho chúng ta biết nhiều hơn về xã hội Úc và tác động đến các nhà hoạch định chính sách và chính sách quan trọng ở Úc.

Tôi cần phải làm gì?

Để đóng góp ý kiến của quý vị như một phần của Voices of Australia, quý vị chỉ cần hoàn thành một cuộc khảo sát trực tuyến 15 phút.

Đối với hầu hết các câu hỏi, quý vị sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời của mình từ danh sách các tùy chọn sẽ được hiển thị cho quý vị. Đôi khi, quý vị có thể được yêu cầu nhập một câu trả lời ngắn.

Hãy vào www.srcentre.com.au/voices và nhập mật khẩu duy nhất của quý vị để bắt đầu khảo sát.

Chi tiết đăng nhập của quý vị có trong lá thư được gửi đến nhà quý vị. Để được nhắc nhở về chi tiết đăng nhập của quý vị, vui lòng gọi 1800 023 040 hay email: voices@srcentre.com.au

Tại sao tôi nên tham gia?

Voices of Australia là một nghiên cứu chỉ dành cho người được mời và những ý kiến độc đáo của quý vị rất quan trọng đối với tương lai của Úc!

Càng nhiều người tham gia, kết quả càng tốt sẽ phản ánh quan điểm và ý kiến đa dạng của mọi người dân Úc.

Vào cuối cuộc khảo sát, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một phiếu thưởng mua hàng của Coles qua email như một lời cảm ơn nhỏ. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những phát hiện chính từ nghiên cứu với quý vị và cho biết kết quả sẽ được sử dụng như thế nào.

Tại sao hộ gia đình của tôi được chọn?

Một số ít địa chỉ được chọn ngẫu nhiên từ danh sách công khai của tất cả các địa chỉ ở Úc, được gọi là Tệp Địa chỉ Quốc gia được mã hóa theo vị trí địa lý.

Danh sách gồm các địa chỉ do Bưu điện Australia, Ủy ban Bầu cử Australia và các tổ chức khác cung cấp.

Xem thư mời gửi các hộ gia đình tại đây.

Ai nên hoàn thành cuộc khảo sát?

Chỉ cần một người trong hộ gia đình quý vị điền vào bản khảo sát. Họ phải là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên.

Tôi có phải làm cuộc khảo sát không?

Không. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện. Quý vị không cần phải cung cấp lý do nếu quý vị không muốn thực hiện khảo sát.

Nếu quý vị chọn tham gia, quý vị có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khi thực hiện khảo sát.

Nếu quý vị báo cho chúng tôi rằng quý vị muốn rút khỏi nghiên cứu, các câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ bị xóa khỏi tệp dữ liệu.

Có rủi ro nào không?

Chúng tôi không mong việc tham gia vào nghiên cứu này sẽ khiến quí vị gặp bất kỳ nguy cơ hoặc nguy hiểm nào.

Một số câu hỏi yêu cầu thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm về bản thân hoặc hộ gia đình của quý vị, nhưng quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không gây hậu quả tiêu cực.

Social Research Centre được dành để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và có một loạt các hệ thống để bảo vệ quý vị khỏi mọi rủi ro có thể xảy ra (xem bên dưới để biết ‘Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ như thế nào?).

Các câu trả lời của tôi có được bảo mật không?

Có, câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.

Social Research Centre sẽ lưu giữ các câu trả lời của quý vị an toàn. Thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn như bất kỳ chi tiết nào được sử dụng để liên hệ với quý vị) sẽ không được liên kết với các câu trả lời của quý vị, vì vậy không thể nhận ra được quý vị theo bất kỳ cách nào thông qua các câu trả lời của mình.

Các nhà nghiên cứu sẽ nhận được một tệp dữ liệu bao gồm các câu trả lời bao gồm số và văn bản từ tất cả những người tham gia. Bất kỳ ấn phẩm nào liên quan đến nghiên cứu này sẽ báo cáo dựa trên dữ liệu phối hợp, vì vậy không có câu trả lời riêng lẻ nào được trình bày.

Dữ liệu không được xác định danh tính sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian ít nhất là năm năm kể từ ngày công bố bất kỳ xuất bản nào thực hiện từ nghiên cứu.

Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ như thế nào?

Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ bởi luật pháp Úc. Nghiên cứu được thực hiện theo đúng Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth), Bộ luật Quyền riêng tư (Nghiên cứu Thị trường và Xã hội) 2014Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc.

Chỉ có Social Research Centre có quyền truy cập vào chi tiết liên hệ của quý vị. Chúng được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu khảo sát và được hủy bỏ an toàn khi không còn cần thiết. Bất kỳ thông tin có khả năng định dạng khác sẽ bị xóa khỏi dữ liệu trước khi nó được gửi đến Scanlon Foundation Research Institute và Monash University.

Chính sách quyền riêng tư của Social Research Centre có sẵn (chỉ có tiếng Anh) ở đây.

Nghiên cứu có mang tính đạo đức không?

Các khía cạnh đạo đức của nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi Monash University Human Research Ethics Committee (ID: 13467). Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm đạo đức hoặc khiếu nại nào về cách thức nghiên cứu này được tiến hành, vui lòng liên hệ:

Human Ethics Team
Monash Research Office
Building 3E, Room 111
Monash University
Clayton VIC 3800

Phone: 03 9905 2052
Email: muhrec@monash.edu

Thông tin thêm và chi tiết liên hệ

Nghiên cứu đang được tiến hành bởi Anthea Hancocks, Giám đốc điều hành của Scanlon Foundation Research Institute, Giáo sư danh dự Andrew Markus của Monash University, Tiến sĩ Benjamin Phillips và Anna Lethborg của Social Research Centre. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu, hoặc muốn chọn không tham gia, vui lòng gửi email: voices@srcentre.com.au. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ:

Anna Lethborg
Giám đốc nghiên cứu
Social Research Centre

03 9236 8500
anna.lethborg@srcentre.com.au

Nếu quý vị muốn nói về bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong nghiên cứu này hoặc tìm kiếm lời khuyên hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với một trong các dịch vụ sau:

Beyond Blue (24/7): 1300 22 4636

Lifeline (24/7): 13 11 14